Přechod na Žižkově náměstí: kratčeji už to opravdu nejde aneb Když zelená zmizí dřív, než nařizuje zákon

03. 07. 2017


Přechod přes ulici 17. listopadu u Pedagogické fakulty nemá mezi obyvateli Olomouce dobrou pověst. Zdá se, že při seřizování semaforů se jaksi zapomnělo na chodce: zelená jim svítí velmi krátce, zatímco červená trvá neobvykle dlouho. Přechod se proto v červnu ocitl v hledáčku zájmu dopravních psychologů z Katedry psychologie.

Začněme trochou teorie. Délka intervalu červená-zelená se pochopitelně odvíjí od samotné délky přechodu. Předpisy nařizují, že doba trvání zelené pro chodce musí být alespoň taková, aby chodec během zelené přešel 2/3 přechodu, nejméně však 1/2 přechodu. Chodcem je zde myšlen zdravý dospělý jedinec kráčející rychlostí 5 km/h. Zároveň je stanoveno, že minimální délka trvání zelené fáze je 5 sekund; oproti tomu doba čekání nemá být delší než 60 sekund.

Splňuje přechod na Žižkově náměstí tyto parametry? Podívejme se na výsledky našeho tříhodinového pozorování, které jsme uskutečnili v normální všední den mezi třetí a šestou hodinou odpoledne.

Přechod měří cca 17,1 metru. Snadno dopočítáme, že aby chodec jdoucí rychlostí 5 km/h během zelené fáze stihl přejít do poloviny přechodu, musel by panáček svítit něco málo přes 6 sekund. Bohužel, náš přechod je na tom dost bídně: zelená fáze trvá 4,87 vteřin (4,84; 4,90), což je tak krátká doba, že je dokonce podkročen zákonný limit. Co se týče trvání červené, je norma porušena i zde: červená svítí 68,97 vteřin (66,29; 71,65). Zneklidňuje vás to? Tak se podívejme dál.
Zaměřme se nyní na chodce – konkrétně na ty, kteří k přechodu přišli během červené, a tak do vozovky mohli vejít ihned poté, co jim zasvítila zelená. Pro jednoduchost berme v potaz pouze ty, kteří šli ve směru od Pedagogické fakulty k hlavnímu nádraží. Tato skupina čítala celkem 356 lidí. Téměř 77 % z nich nestihlo přejít přechod ani do poloviny (většinou došli zhruba do jedné třetiny). Dalších 22 % se dostalo někam mezi jednu polovinu a dvě třetiny – tedy tam, kam nejméně by se dle norem měl chodec dostat. Dál než za dvě třetiny došli pouze 3 chodci. Nejsmutnější je na tom fakt, že to byli cyklista, chlapec na koloběžce a paní, co spěchala natolik, že přes přechod přímo běžela. Doplňme ještě, že 16 lidí vešlo na přechod v průběhu zelené a 26 lidí vstoupilo do vozovky, když už svítila červená.

V další fázi výzkumu nás zajímalo, jak dlouho chodcům reálně trvá přejít celý přechod. Během doby, kdy chodcům svítí červená, se na chodníku většinou vytvoří hlouček lidí, kteří pak přecházejí přechod společně. Zaměřili jsme se vždy na nejrychlejšího a nejpomalejšího z nich. Zjistili jsme, že nejrychlejší potřebují průměrně 10,87 vteřin k tomu, aby přešli z jednoho konce přechodu na druhý (jdou tak podle norem „správnou“ rychlostí 5,66 km/h); nejpomalejším totéž trvá v průměru 14,04 vteřin (při rychlosti 4,38 km/h). Zajímavé jsou rovněž údaje o tom, kdo tvoří onu skupinu nejpomalejších: 11x mezi nimi byli mladí dospělí lidé, 9x senioři, 7x lidé ve středním věku a 4x rodiče s dětmi nebo lidé se psy.

Raději však upřesněme, co nám tyto počty sdělují. Neznamená to totiž, že by mladí dospělí, kterých jsme napozorovali nejvíce, chodili pomaleji než například senioři – ba naopak, mezi těmito skupinami jsme (nikoli překvapivě) nalezli signifikantní rozdíly v neprospěch rychlosti seniorů. Četnosti vypovídají spíše o tom, že věková kategorie mladých dospělých byla toho odpoledne zastoupena nejvíce.

Znamená to, že bychom se od této doby měli přechodu u Pedagogické fakulty raději vyhýbat? Ale kdepak. V záplavě znepokojivých informací uvedených v předchozích odstavcích lze nalézt i pozitivní věc: právě díky alarmujícím výsledkům máme my, kdo chodíme Olomoucí, reálnou šanci, že se situace zlepší a přechod na ulici 17. listopadu bde k chodcům již brzy o něco vstřícnější.


Eva Šragová

Diskuze

Bobeš:
Co je proboha alarmujícího na tom, že chodci nestačili během zelené dojít do poloviny přechodu? Alarmující by bylo, kdyby zelená problikla na semaforu tak rychle, že by si jí lidé nestačili všimnout a vstoupit do vozovky. Nebo kdyby se před semaforem hromadilo tolik lidí, že by všichni nestačili na jednu zelenou do vozovky vstoupit a museli by v zástupu čekat třeba na pátou zelenou. V naprosté většině případů by tedy stačila zelená po dobu dvou až tří sekund. Nadbytečně dlouhá fáze zbytečně zdržuje čekací doby chodců i řidičů v ostatních směrech.

Poněkud si ve vaší analýze pletete "zákonné limity" s technickými standardy. Pokud se rychlost chodců pohybovala v poměrně úzkém rozmezí 4,4-5,7 km/h, je to naopak překvapivě přesvědčivý doklad toho, že stávající systém signalizace je funkční, byť by tedy vyklizovací doby měly být počítány pro minimální běžnou rychlost chůze (4,4 km/h), nikoliv pro 5 km/h. Deficit rychlosti 0,6 km/h znamená, že v každé sekundě má pomalý chodec deficit vzdálenosti asi 17 cm, tj. pokud standardnímu chodci má trvat přejití kolem 12 sekund, pomalý chodec bude mít za takovou vyklizovací dobu deficit vzdálenosti zhruba 2 metry. Je tedy pravda, že by vyklizovací doba měla být raději dimenzována na pomalého chodce, tedy v tomto případě by místo 12 sekund byla 14 sekund. S dobou trvání zelené to ale nemá nejmenší souvislost - leda tu, že ty dvě sekundy je třeba ubrat z jiné fáze signalizace, tedy volna pro jiné směry, pokud celková doba cyklu má zůstat standardní, kompatibilní s navazujícími křižovatkami.

12.01.2018 v 05:08    

Tomáš Hrstka:
Paní Šragová, nemáte šanci. Na magistrátu, zejména na odboru koncepce a na odboru dopravy jsou líní a nedbalí úředníci (většinou tlustá pra..ta.), kterým jsou chodci úplně v zadní části těla.
Hlavní pro ně je plynulá a neomezaná jízda automobilů, hlavně né "kongesce". A nechtít po nich žádnou práci!
Chodci pro ně mohou zdechnout.
A jmenovitě?
Luňáček, Černý, Kmoníčková, Motyčková, Nezhyba .......

15.08.2017 v 17:56    

Aleš:
> zelená fáze trvá 4,87 vteřin (4,84; 4,90)
Za tohle by mě fyzikář vyrazil od zkoušky, ani bych nestačil zjistit, kolik milisekund to trvalo.
Reakční doba člověka je okolo 0,2 sekundy, reakce dotykového systému displeje na mobilu bude někde okolo 20 až 50 ms...
Ale "čím víc desetinných míst, tím víc adidas". Kdyby se tam psaly (v podstatě náhodné) mikrosekundy, tak mnozí opíší i ty a budou jimi argumentovat :-(((
Obsahově pak souhlasím s Bobešem

24.10.2018 v 12:42    

Přidat komentář