O portálu


Vážení obyvatelé Olomouce,

Chodím Olomoucí je portál, jehož prostřednictvím můžete upozornit vedení města Olomouc na problémy, se kterými se setkáváte jako chodci na svých cestách městem.

Nahlášené podněty zobrazujeme na portálu a současně je zasíláme kontaktním osobám na magistrátu města, případně dalším institucím. Můžete zde sledovat, kolik lidí se zajímá o podobné problémy, jaká místa jsou nejproblematičtější a jak magistrát a další odpovědné instituce problémy řeší.

Vážení představitelé magistrátu města Olomouc, věříme, že podněty občanů vám napomohou sledovat aktuální problémy bránící bezpečnému a komfortnímu pohybu občanů po městě a řešit je. Doufáme, že pomůžeme prohloubit komunikaci mezi Vámi a obyvateli Olomouce, přispějeme k vyšší participaci občanů na dění ve městě, a rozvoji města, jako místa, kde jsou lidi rádi.

Portál Chodím Olomoucí je provozován Univerzitou Palackého v Olomouci, za laskavého souhlasu a podpory organizace Pražské matky, která vyvinula a provozuje mateřský portál Chodci sobě v hlavním městě Praze.

Před tím, než zadáte podnět na portál, prosím přečtete si informace uvedené v menu „Manuál“.

Děkujeme vám za váš zájem o zlepšení podmínek pro pěší dopravu v Olomouci a přejeme všem co nejvíce vyřešených podnětů.

Tým portálu Chodím Olomoucí.