O portálu


Vážení obyvatelé Olomouce,

Chodím Olomoucí je portál, jehož prostřednictvím můžete upozornit vedení města Olomouc na problémy, se kterými se setkáváte jako chodci na svých cestách městem.

Nahlášené podněty zobrazujeme na portálu a současně je zasíláme kontaktním osobám na magistrátu města. Můžete zde sledovat, kolik lidí se zajímá o podobné problémy, jaká místa jsou nejproblematičtější a jak magistrát a další odpovědné instituce problémy řeší.

Vážení představitelé magistrátu města Olomouc, věříme, že podněty občanů vám napomohou sledovat aktuální problémy bránící bezpečnému a komfortnímu pohybu chodců po městě a řešit je. Doufáme, že pomůžeme prohloubit komunikaci a vazby mezi Vámi a obyvateli Olomouce, a tím přispěje k udržitelnému rozvoji města.

Portál Chodím Olomoucí je provozován Univerzitou Palackého v Olomouci, za laskavého souhlasu a podpory organizace Pražské matky, která vyvinula a provozuje mateřský portál Chodci sobě v hlavním městě Praze.

Děkujeme vám za váš zájem o zlepšení podmínek pro pěší dopravu v Olomouci a přejeme všem co nejvíce vyřešených podnětů.

Tým portálu Chodím Olomoucí.