Bývalé stanoviště popelnic Kmochova 8

Zodpovědnost: Magistrát města Olomouc

Dobrý den,ráda bych se zeptala,zda by šlo úplně odstranit bývalé stanoviště pro popelnice před domem na ulici Kmochova 8 .
Prostor je využíván jako veřejné WC---nejen bezdomovci,ale hlavně lidé čekající na MHD, dále na odhazování a zbavení se nepotřebných věcí- např. koberce,lina,televize,oblečení nebo odpadků.
Budeme rádi pokud bude náš požadavek kladně vyřízen.

Zaslal: Zdenka Bališová Skaličková, 14.09.2017 v 10:06

Tabulový Vrch-
 
 

Komunikace o řešení podnětu

Zobrazit odeslané zprávy

Odeslaná zpráva: Ing. Martin Luňáček, martin.lunacek@olomouc.eu
(14.09.2017 10:06)

Pane inženýre,

nejsem si jist, komu tento podnět na MMO "patří". Dovolil bych si Vás požádat o přeposlání relevantní osobě a prosím rovněž i o sdělení, jakému oddělení MMO obdobné podněty v budoucnu zasílat.

Velmi děkuji, Matúš Šucha


Dobrý den,
na portál Chodím Olomoucí přidal uživatel Zdenka Bališová Skaličková následující podnět, který je lokalizován na území městské části Tabulový Vrch:
Bývalé stanoviště popelnic Kmochova 8
Tabulový Vrch / Kmochova
Dobrý den,ráda bych se zeptala,zda by šlo úplně odstranit bývalé stanoviště pro popelnice před domem na ulici Kmochova 8 .
Prostor je využíván jako veřejné WC---nejen bezdomovci,ale hlavně lidé čekající na MHD, dále na odhazování a zbavení se nepotřebných věcí- např. koberce,lina,televize,oblečení nebo odpadků.
Budeme rádi pokud bude náš požadavek kladně vyřízen.
Detaily podnětu najdete na adrese:

http://www.chodimolomouci.cz/1040
Prosíme Vás o reakci na tento podnět, která by měla obsahovat informaci, jaké kroky budou učiněny pro vyřešení podnětu, v jakém časovém horizontu by problém mohl být reálně odstraněn, případně zdůvodnění neřešení problému.


Odpověď prosím adresujte zpět na tento e-mail. Prostřednictvím administrátora systému bude zaslána uživateli, který podnět přidal, a zároveň zpřístupněna na stránce podnětu všem dalším uživatelům.

V případě, že tento e-mail zůstane delší dobu nezodpovězený, bude na portálu označen statusem "Bez odpovědi".

Lokalizaci problému na mapě, obrazovou dokumentaci a reakce jiných občanů na tento podnět naleznete na následující adrese:


http://www.chodimolomouci.cz/1040


Při odpovědi na tento e-mail prosím zachovejte historii zpráv, ulehčí nám to identifikaci podnětů.

Děkujeme za Vaši reakci.
S pozdravem
tým portálu Chodím Olomoucí

Odpoveď: 14.09.2017 12:45

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět.

Problematika vlastnictví a údržby přístřešků na kontejnery již byla předmětem několika jednání, které svolal Stavební úřad MMOl. Těchto jednání se kromě zástupců OŽP MMOl, zúčastnili také zástupci jednotlivých bytových družstev. Výsledkem jednání je jednoznačné stanovisko, ze kterého vyplývá:

Na základě ust. § 2 písm. g) zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, s přístřešky na směsný komunální odpad je třeba nakládat jako s příslušenstvím domu a jsou tedy ve vlastnictví právních nástupců původních vlastníků, příp. spoluvlastníků v příslušném poměru připadajícím na společné části domu, za které se považují i drobné stavby. Z vyhlášky Statutárního města Olomouce č. 3/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Olomouce vyplývá, že stálé stanoviště sběrných nádob určuje a na své náklady zřizuje vlastník nemovitosti po dohodě s majitelem pozemku a se svozovou firmou a po vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že úložiště směsného komunálního odpadu je jako drobná stavba příslušenstvím domů, pro které bylo v minulosti vybudováno a jimž v současnosti slouží, nebo dříve sloužilo pro umístění kontejnerů na směsný odpad, a tudíž jeho údržba, oprava ani odstranění nespadá do kompetence OŽP MMOl.Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Prosíme o konstruktivní a slušnou diskusi.

Žádné komentáře

Komentáře mohou přidávat jen přihlášení uživatelé.


Kmochova, Tabulový Vrch
 

Podobné podněty