Jízda cyklistů v ul. Dobrovského

Zodpovědnost: Magistrát města Olomouc

Po chodníku na Dobrovského ulici, zejména v úseku podél letního kina, se pohybuje značné množství cyklistů (což je vzhledem k frekvenci dopravy na Dobrovského pochopitelné). Nebylo by možné udělat z chodníku smíšenou stezku pro pěší a cyklisty, a případně chodník i rozšířit (směrem k vozovce je dost místa, a hrana chodníku by tak navazovala na chodník západním směrem)? Stejně tak nároží v místě křižovatky se slepou uličkou k Podkově by se mohlo upravit, aby se dalo najet na chodík, rozšíření chodníku by mohlo zahrnout vyježděnou stezku. Smíšená stezka by měla být vyznačena i v parku pod Dómem.

Zaslal: Ladislav Burda, 29.09.2017 v 13:10

Olomouc-střed-

Aktualizace podnětu

29.09.2017

Standa přidal následující aktualizace podnětu:

A taky by se, ještě lépe mohly, přímo na vozovce namalovat cyklopruhy s rudými výplněmi.
Jen ať dají cyklisti pokoj chodcům a neomezují je na chodnících.
Smíšené stezky jsou nebezpečné ****
Žádám o okamžitou kontrolu a pokutování policií všech cyklistů jezdících
na chodnících. Už bylo dost zraněných chodců ***

__
Redakčně kráceno.

Komunikace o řešení podnětu

Zobrazit odeslané zprávy

Odeslaná zpráva: Ing. Stanislav Loser, Stanislav.Losert@olomouc.eu
(29.09.2017 13:10)

Pane kolego,

dovolil bych si Vás požádat o odpověď na níže uvedené.

S díky a pozdravem, Matúš ŠuchaDobrý den,
na portál Chodím Olomoucí přidal uživatel Ladislav Burda následující podnět, který je lokalizován na území městské části Olomouc-střed:
jízda cyklistů v ul. Doborvského
Olomouc-střed / Dobrovského
Po chodníku na Dobrovského ulici, zejména v úseku podél letního kina, se pohybuje značné množství cyklistů (což je vzhledem k frekvenci dopravy na Dobrovského pochopitelné). Nebylo by možné udělat z chodníku smíšenou stezku pro pěší a cyklisty, a případně chodník i rozšířit (směrem k vozovce je dost místa, a hrana chodníku by tak navazovala na chodník západním směrem)? Stejně tak nároží v místě křižovatky se slepou uličkou k Podkově by se mohlo upravit, aby se dalo najet na chodík, rozšíření chodníku by mohlo zahrnout vyježděnou stezku. Smíšená stezka by měla být vyznačena i v parku pod Dómem.
Detaily podnětu najdete na adrese:

http://www.chodimolomouci.cz/1075
Prosíme Vás o reakci na tento podnět, která by měla obsahovat informaci, jaké kroky budou učiněny pro vyřešení podnětu, v jakém časovém horizontu by problém mohl být reálně odstraněn, případně zdůvodnění neřešení problému.


Odpověď prosím adresujte zpět na tento e-mail. Prostřednictvím administrátora systému bude zaslána uživateli, který podnět přidal, a zároveň zpřístupněna na stránce podnětu všem dalším uživatelům.

V případě, že tento e-mail zůstane delší dobu nezodpovězený, bude na portálu označen statusem "Bez odpovědi".

Lokalizaci problému na mapě, obrazovou dokumentaci a reakce jiných občanů na tento podnět naleznete na následující adrese:


http://www.chodimolomouci.cz/1075


Při odpovědi na tento e-mail prosím zachovejte historii zpráv, ulehčí nám to identifikaci podnětů.

Děkujeme za Vaši reakci.
S pozdravem
tým portálu Chodím Olomoucí

Odeslaná zpráva: Ing. Martin Lunáček, martin.lunacek@olomouc.eu
(02.03.2018 11:09)

Dobrý den,
na portál Chodím Olomoucí přidal uživatel Ladislav Burda následující podnět, který je lokalizován na území městské části Olomouc-střed:
Jízda cyklistů v ul. Dobrovského
Olomouc-střed / Dobrovského
Po chodníku na Dobrovského ulici, zejména v úseku podél letního kina, se pohybuje značné množství cyklistů (což je vzhledem k frekvenci dopravy na Dobrovského pochopitelné). Nebylo by možné udělat z chodníku smíšenou stezku pro pěší a cyklisty, a případně chodník i rozšířit (směrem k vozovce je dost místa, a hrana chodníku by tak navazovala na chodník západním směrem)? Stejně tak nároží v místě křižovatky se slepou uličkou k Podkově by se mohlo upravit, aby se dalo najet na chodík, rozšíření chodníku by mohlo zahrnout vyježděnou stezku. Smíšená stezka by měla být vyznačena i v parku pod Dómem.
Detaily podnětu najdete na adrese:

http://www.chodimolomouci.cz/1075
Prosíme Vás o reakci na tento podnět, která by měla obsahovat informaci, jaké kroky budou učiněny pro vyřešení podnětu, v jakém časovém horizontu by problém mohl být reálně odstraněn, případně zdůvodnění neřešení problému.


Odpověď prosím adresujte zpět na tento e-mail. Prostřednictvím administrátora systému bude zaslána uživateli, který podnět přidal, a zároveň zpřístupněna na stránce podnětu všem dalším uživatelům.

V případě, že tento e-mail zůstane delší dobu nezodpovězený, bude na portálu označen statusem "Bez odpovědi".

Lokalizaci problému na mapě, obrazovou dokumentaci a reakce jiných občanů na tento podnět naleznete na následující adrese:


http://www.chodimolomouci.cz/1075


Při odpovědi na tento e-mail prosím zachovejte historii zpráv, ulehčí nám to identifikaci podnětů.

Děkujeme za Vaši reakci.
S pozdravem
tým portálu Chodím Olomoucí

Odpoveď: 02.04.2018 08:05

Vážený pane Ladislave Burdo,

To co popisujete že po chodníku na Dobrovského ulici, zejména v úseku podél letního kina, se pohybuje značné množství cyklistů je nám známo. Na tento problém jsme na od boru koncepce a rozvoje reagovali zpracováním aktualizace cyklogenerelu, který v novelizované podobě schválila Rada města Olomouce dne 20.2.2018 a souhlasila aby byl vložen do evidence územně plánovací činnosti jako územní studie. Tím bylo stanoveno jak bude možné vést cyklodopravu v předmětném území a bude možné zadat první stupeň projektové dokumentace, kterým bude investiční záměr. Pokud dostane tato trasa přednost a prioritu před ostatními bude možné zadat dokumentaci pro územní rozhodnutí a následně i dokumentaci pro stavební povolení. Toto je věc politická a záleží na tom jak rozhodne Rada města a následně Zastupitelstvo města kdy se dostane na tento úsek aby se zpracovaly příslušné stupně dokumentace. V seznamu požadovaných investic do cyklodopravy do roku 2022 však tento úsek není zatím zařazen. V ulici Dobrovského se v tomto úseku předpokládá vedení stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem (značka C 9), tak jak to uvádíte Vy pane Burdo.

Pokud jde o úpravu nároží v místě křižovatky se slepou uličkou k Podkově, tak s tím pokud vím se nijak nepočítá. Přivítal bych kdyby jste se se mnou spojil a vysvětlil mi podstatu svého návrhu jak píšete aby se dalo najet na chodník a že rozšíření chodníku by mohlo zahrnout vyježděnou stezku. Po té se problémem můžeme zabývat a začít jej řešit.
V parku pod Dómem se nepočítá s vyznačením smíšené stezky, nýbrž aktualizovaný cyklogenerel předpokládá vyznačení stezky pro cyklisty s dodatkovou tabulkou „Vstup chodců povolen“ ( značka C 8 + E 13).

Zdraví

Ing. Stanislav Losert
cyklokoordinátor města
odbor koncepce a rozvoje
Magistrát města OlomoucePovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Prosíme o konstruktivní a slušnou diskusi.

Žádné komentáře

Komentáře mohou přidávat jen přihlášení uživatelé.


Dobrovského, Olomouc-střed
 

Podobné podněty

Rozbitá lavička v Bezručových sadech

Olomouc-střed, 24. říjen 2017 Čekající na odpověď

Rozbitý chodník na nároží ulic Dukelská a U soutoku

Nové Hodolany, 25. říjen 2017 S odpovědí

Chodník U sportovní haly

Lazce, 11. duben 2018 Čekající na odpověď


Zobrazit všechny podněty