Nefunkční přemostění přes Mlýnský potok v parku pod Dómem

Zodpovědnost: Magistrát města Olomouc

Lávka je zcela jistě z pochopitelných důvodů (zřejmě nevyhovujícího technického stavu) uzavřena. Uzavřena je ale tak 'šikovně', že ji řada chodců stále využívá, přestože k ní nevede z chodníku v ulici Dlouhá přechod. Upozorňuji právě na absenci přechodu v ulici Dlouhá v úseku od křížení s ulicí Komenského až po křížení s ulicí Hanáckého pluku. V tomto zhruba 700 m dlouhém úseku zcela chybí přechod zejména v křižovatce Dobrovského-Dlouhá, pěší chodec postrádá možnost přejít vozovku bezpečně z ulice Dlouhá do parku pod Dómem. Nabízí se zcela elegantní řešení právě vyznačením nového přechodu vedoucího k lávce přes Mlýnský potok a uvedením lávky do opětovného provozu.

Zaslal: Michal Dobeš, 28.11.2019 v 17:56

Olomouc-střed-

Aktualizace podnětu

04.03.2020

Martin Kocián přidal následující aktualizace podnětu:

Děkujeme Vám pane Škuto za odpověď, jste slušný a schopný technik na Magistrátu města Olomouce.
Prosím napište nám termín, kdy mají být protipovodňová opatření ukončena. Stačí rok.
Obáváme se, že to bude tak za cca 10 let.
Nevěříme, že se jedná jen a pouze o technologickou lávku bez přístupu chodců.
Prosíme, pane Škuto, zveřejněte zde příslušné kolaudační rozhodnutí.
Zvažte prosím také, pane Škuto, nechat tam natřít na silnici bílou zebru a dát tam dvě svislé značky A11.
Opravdu, ale opravdu, by to nestálo tolik peněz a na těch deset až dvacet let do vybudování nové křižovatky
by to jistě dobře posloužilo.
Přechody pro chodce jsou ostatně vždy vlastnictví města Olomouce.

S pozdravem

Martin

Pozn.: redakčně upraveno.

Komunikace o řešení podnětu

Zobrazit odeslané zprávy

Odeslaná zpráva: Petr Škuta, petr.skuta@olomouc.eu
(28.11.2019 17:56)

Dobrý den,
na portál Chodím Olomoucí přidal uživatel Michal Dobeš následující podnět, který je lokalizován na území městské části Olomouc-střed:
Nefunkční přemostění přes Mlýnský potok v parku pod Dómem
Olomouc-střed / Dobrovského
Lávka je zcela jistě z pochopitelných důvodů (zřejmě nevyhovujícího technického stavu) uzavřena. Uzavřena je ale tak 'šikovně', že ji řada chodců stále využívá, přestože k ní nevede z chodníku v ulici Dlouhá přechod. Upozorňuji právě na absenci přechodu v ulici Dlouhá v úseku od křížení s ulicí Komenského až po křížení s ulicí Hanáckého pluku. V tomto zhruba 700 m dlouhém úseku zcela chybí přechod zejména v křižovatce Dobrovského-Dlouhá, pěší chodec postrádá možnost přejít vozovku bezpečně z ulice Dlouhá do parku pod Dómem. Nabízí se zcela elegantní řešení právě vyznačením nového přechodu vedoucího k lávce přes Mlýnský potok a uvedením lávky do opětovného provozu.
Detaily podnětu najdete na adrese:

http://www.chodimolomouci.cz/1315
Prosíme Vás o reakci na tento podnět, která by měla obsahovat informaci, jaké kroky budou učiněny pro vyřešení podnětu, v jakém časovém horizontu by problém mohl být reálně odstraněn, případně zdůvodnění neřešení problému.


Odpověď prosím adresujte zpět na tento e-mail. Prostřednictvím administrátora systému bude zaslána uživateli, který podnět přidal, a zároveň zpřístupněna na stránce podnětu všem dalším uživatelům.

V případě, že tento e-mail zůstane delší dobu nezodpovězený, bude na portálu označen statusem "Bez odpovědi".

Lokalizaci problému na mapě, obrazovou dokumentaci a reakce jiných občanů na tento podnět naleznete na následující adrese:


http://www.chodimolomouci.cz/1315Při odpovědi na tento e-mail prosím zachovejte historii zpráv, ulehčí nám to identifikaci podnětů.

Děkujeme za Vaši reakci.
S pozdravem
tým portálu Chodím OlomoucíJméno odesílatele: Matúš Šucha
Datum narození: 26. 4. 1980
Adresa: Křížkovského 8, 771 40 Olomouc

Odpoveď: 28.01.2020 09:00

Vážený pane,

k Vašemu podnětu Vám sděluji následující:

- Uvedené lávka přes Mlýnský potok není ve vlastnictví Statutárního města Olomouc. Vlastníkem uvedené technologické lávky je Dalkia Česká republika, a.s., Okružní 1300/19, 779 00 Olomouc a slouží pouze k převedení sítí ve vlastnictví Dalkia a.s.. Případné bližší informace Vám podá Ing. Pavel Šindler, tel.: 581 809 731, e-mail: pavel.sindler@dalkia.cz.

- S vybudováním přechodu pro chodce se na uvedeném místě počítá v rámci přestavby celé křižovatky ul. Dobrovského a ul. Dlouhá. Vzhledem ke skutečnosti, že komunikace na ul. Dobrovského je průjezdním úsekem silnice II. tř. jejíž vlastníkem je Olomoucký kraj bude se jednat o sdruženou investici SMOl a Olomouckého kraje, kdy převážná většina investičních nákladů půjde na vrub kraji. Dle sdělení zástupců kraje se s celkovou rekonstrukci uvažuje až po ukončení protipovodňových opatření.

S pozdravem

Petr Škuta
stavební technikPovažujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Prosíme o konstruktivní a slušnou diskusi.

Žádné komentáře

Komentáře mohou přidávat jen přihlášení uživatelé.


Dobrovského, Olomouc-střed
 

Podobné podněty

Rozbitý chodník na ulici Kateřinská

Olomouc-střed, 28. listopad 2016 Vyřešený

Údržba zeleně na zastávkách MHD - V kotlině

Nové Sady, 13. červen 2017 Čekající na odpověď

Wanklova ulice - díra ve vozovce

Nové Hodolany, 03. listopad 2020 Čekající na odpověď


Zobrazit všechny podněty