Rozbitá silnice na ulici Křižkovského

Zodpovědnost: Magistrát města Olomouc

Rozbitá silnice mezi knihovou UP Zbrojnice a budovou FF UP Křižkovského, kterou prochází denně spousta studentů.

Zaslal: Chodím Olomoucí, 28.11.2016 v 13:00

Olomouc-střed-

Aktualizace podnětu

14.09.2017

Antonín Staněk přidal následující aktualizace podnětu:

Je 14. září 2017 a ulice Křižkovského vypadá tak, jak je patrné z přiložených fotografií.
To už je po kompletní opravě po ukončení stavby?


 
 
 
 
 
 
 
 

07.12.2017

Jiří Hájek přidal následující aktualizace podnětu:

Je 7. prosince 2017 a ulice Křižkovského vypadá tak, jak je patrné z přiložených fotografií.
To už je opravdu po slibované opravě vozovky po ukončení stavby plynovodu?
Ulice Křižkovského je součást městské památkové rezervace.
Je hezká, pěkně udržovaná.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.02.2018

J. Cibulka přidal následující aktualizace podnětu:

Od vznesení připomínky (28.11.2016) na katastrofální stav vozovky a chodníků na ulici Křižkovského uplynulo již 14 měsíců.
Olomoucká radnice **** na rekonstrukci plynu v roce 2017. Od ukončení rekonstrukce ale již uplynuly čtyři měsíce.
Na přiložených fotografiích je vidět jak je ulice Křižkovského stále ostudně rozbitá.
Křižkovského je oblast kde chodí denně stovky studentů, velmi mnoho turistů a mnoho občanů města Olomouce, je to centrum historické Olomouce a je také součástí městská památková rezervace vyhlášená podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.03.2018

Jaroslav přidal následující aktualizace podnětu:

Aktualizuji fotodokumentaci současného ** stavu chodníků a vozovky v ulici Křižkovského. Je to samé centrum Olomouce a navíc městská památková zóna.
Pane Šůcho sdělí nám odpovědní z magistrátu města Olomouce ** něco konkrétního? Třeba kdy tu ulici kompletně a pořádně opraví?
Prosím o urgenci stanoviska.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.06.2018

Antonín Zimola přidal následující aktualizace podnětu:

Máme už červen roku 2018 a z olomoucké radnice jsme se nedověděli, kromě frází a nic neříkajícíh *** nic. ***

Redakčně kráceno.

Komunikace o řešení podnětu

Zobrazit odeslané zprávy

Odeslaná zpráva: Ing. Martin Luňáček, martin.lunacek@olomouc.eu
(28.11.2016 13:52)

Dobrý den,
na portál Chodím Olomoucí přidal uživatel Chodím Olomoucí následující podnět, který je lokalizován na území městské části Olomouc-střed:
Rozbitá silnice na ulici Křižkovského
Olomouc-střed / Křížkovského
Rozbitá silnice mezi knihovou UP Zbrojnice a budovou FF UP Křižkovského, kterou prochází denně spousta studentů.
Detaily podnětu najdete na adrese:

http://www.chodimolomouci.cz/657
Prosíme Vás o reakci na tento podnět, která by měla obsahovat informaci, jaké kroky budou učiněny pro vyřešení podnětu, v jakém časovém horizontu by problém mohl být reálně odstraněn, případně zdůvodnění neřešení problému.


Odpověď prosím adresujte zpět na tento e-mail. Prostřednictvím administrátora systému bude zaslána uživateli, který podnět přidal, a zároveň zpřístupněna na stránce podnětu všem dalším uživatelům.

V případě, že tento e-mail zůstane delší dobu nezodpovězený, bude na portálu označen statusem "Bez odpovědi".

Lokalizaci problému na mapě, obrazovou dokumentaci a reakce jiných občanů na tento podnět naleznete na následující adrese:


http://www.chodimolomouci.cz/657


Při odpovědi na tento e-mail prosím zachovejte historii zpráv, ulehčí nám to identifikaci podnětů.

Děkujeme za Vaši reakci.
S pozdravem
tým portálu Chodím Olomoucí

Odeslaná zpráva: Ing. Martin Luňáček, martin.lunacek@olomouc.eu
(26.01.2017 15:39)

Pane inženýre,

dovoluji si přeposlat podnět který není nový, ale je více než 50 dní bez odpovědi. Moc Vás prosím o zajištění odpovědi.

Děkuji, Matúš Šucha


Dobrý den,
na portál Chodím Olomoucí přidal uživatel Chodím Olomoucí následující podnět, který je lokalizován na území městské části Olomouc-střed:
Rozbitá silnice na ulici Křižkovského
Olomouc-střed / Křížkovského
Rozbitá silnice mezi knihovou UP Zbrojnice a budovou FF UP Křižkovského, kterou prochází denně spousta studentů.
Detaily podnětu najdete na adrese:

http://www.chodimolomouci.cz/657
Prosíme Vás o reakci na tento podnět, která by měla obsahovat informaci, jaké kroky budou učiněny pro vyřešení podnětu, v jakém časovém horizontu by problém mohl být reálně odstraněn, případně zdůvodnění neřešení problému.


Odpověď prosím adresujte zpět na tento e-mail. Prostřednictvím administrátora systému bude zaslána uživateli, který podnět přidal, a zároveň zpřístupněna na stránce podnětu všem dalším uživatelům.

V případě, že tento e-mail zůstane delší dobu nezodpovězený, bude na portálu označen statusem "Bez odpovědi".

Lokalizaci problému na mapě, obrazovou dokumentaci a reakce jiných občanů na tento podnět naleznete na následující adrese:


http://www.chodimolomouci.cz/657


Při odpovědi na tento e-mail prosím zachovejte historii zpráv, ulehčí nám to identifikaci podnětů.

Děkujeme za Vaši reakci.
S pozdravem
tým portálu Chodím Olomoucí

Odpoveď: 23.02.2017 13:04

Odbor správy městských komunikací a MHD Magistrátu města Olomouce jako zástupce vlastníka místních a části účelových komunikací ve vlastnictví statutárního města Olomouce obdržel podnět z portálu Chodím Olomoucí na rozbitou silnici na ulici Křížkovského.
Ke vznesenému podnětu Vám sděluji následující:
Stav vozovky byl prověřen při místním šetření. Předmětný požadavek jsme zařadili do evidence hlášených závad.
Povrch vozovky byl vyhodnocen jako zhoršený.
Výše uvedená komunikace byla poškozena stavební technikou, která provádí úpravy na objektu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Křižkovského 10. Na jednání zástupců odboru stavebního MMOl, UPOL a stavební firmy byl sepsán zápis o poškození komunikace, ve kterém se stavební firma zavázala provést opravu poškozeného úseku komunikace po ukončení prací.
V ulici Křížkovského je na letošní rok plánována firmou RWE rekonstrukce plynovodu.
Z ohledem na výše uvedené bude provedena pouze lokální oprava nejvíce poškozeních míst a tato bude realizována v průběhu roku 2017.Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Prosíme o konstruktivní a slušnou diskusi.

Antonín:
Proč prosím na tento jistě závažný podnět zatím od konce listopadu 2016 neragoval?
Nevadí nikomu odpovědnému na radnici jak vypadá městská památková zóna?
Copak nikomu, zejména z řad památkářů, nevadí co si pomyslí turisté, když tudy jdou třeba obdivovat arcibiskupský palác nebo tudy jdou na hradby a pak do Bezručových sadů?
Opravdu je asfaltová vozovka, navíc už celé dlouhé roky rozpraskaná, rozmlácená a plný výtluků, to pravé ořechové?

31.01.2017 v 17:55    

Jana Nováková:
Dva a půl měsíce bez odpovědi odpovědných je tento podnět. Prosím proč?

18.02.2017 v 22:08    

Chodím Olomoucí:
Dobrý den,
vedení města bylo požádáno o odpověď opětovně dne 26. 1. 2017.

Budeme se snažit zajistit vyjádření odpovědné osoby čím dřív. Děkuji za pochopení.

19.02.2017 v 11:07    

Antonín:
Ale to je zavádějící a klamavá odpověď .

Ulice Křižkovského je neudržovaná a tudíž rozmlácená již celé dlouhé roky
a teď se to hodilo na stavební firmu, která tam v loňském roce několikrát projela.
A vůbec není v odpovědi napsáno, kdy se pořádně a po celé délce opraví.
Až ji rozkopou plynaři, tak ji celou včetně těch rozbitých chodníků opraví?
Kdy konkrétně to bude? Napište přesný termín!

25.02.2017 v 22:30    

Antonín Staněk:
Proč prosím od 25. února 2017 po více jak třech ještě nikdo panu Antonínovi neodpověděl ?

28.05.2017 v 21:02    

Chodím Olomoucí:
Dobrý den, pane Staňku. Děkuji za komentář. Ulice Křížkovského je v hrozném stavu dlouho, vědí to všichni z univerzity nakolik tam sídlí rektorát i děkanát FF. V současné době se tam však staví a opravdu kompletní oprava teď by nedávala smysl. Dílčí oprava dle sdělení MMO proběhne letos (tj. do 7 měsíců), kompletní oprava pak po ukončení stavby. Kdy bude stavba ukončena není (objektivně) možné teď říct - různě se prodlužuje např. z důvodu archeologických prací. Děkuji za pochopení.

29.05.2017 v 08:56    

Chodím Olomoucí:
Dobrý den, k aktualizaci ze dne 14. 9. - nejedná se o opravenou silnici po stavě. Stavba ještě není ukončena.

14.09.2017 v 20:58    

Komentáře mohou přidávat jen přihlášení uživatelé.


Křížkovského, Olomouc-střed
 

Podobné podněty

Chybí cyklostojan

Olomouc-střed, 23. prosinec 2017 Čekající na odpověď

Chybějící cyklolávka (obnova prastaré tzv. tvarůžkové cesty)

Nová Ulice, 22. leden 2019 Čekající na odpověď

Zchátralá lávka pro pěší mezi ulicemi Václavkova a Na trati

Olomouc-západ, 03. únor 2017 S odpovědí


Zobrazit všechny podněty