Nefungující světelná signalizace na křižovatce u hl. vlakového nádraží

Zodpovědnost: Magistrát města Olomouc

Nefungující světelná signalizace na křižovatce Masarykova tř. a tř. Kosmonautů, což způsobuje nepřehlednou situaci pro chodce i řidiče.

Zaslal: Chodím Olomoucí, 28.11.2016 v 13:00

Nové Hodolany-

Komunikace o řešení podnětu

Zobrazit odeslané zprávy

Odeslaná zpráva: Ing. Martin Luňáček, martin.lunacek@olomouc.eu
(28.11.2016 13:52)

Dobrý den,
na portál Chodím Olomoucí přidal uživatel Chodím Olomoucí následující podnět, který je lokalizován na území městské části Nové Hodolany:
Nefungující světelná signalizace na křižovatce u hl. vlakového nádraží
Nové Hodolany / Masarykova třída
Nefungující světelná signalizace na křižovatce Masarykova tř. a tř. Kosmonautů, což způsobuje nepřehlednou situaci pro chodce i řidiče.
Detaily podnětu najdete na adrese:

http://www.chodimolomouci.cz/658
Prosíme Vás o reakci na tento podnět, která by měla obsahovat informaci, jaké kroky budou učiněny pro vyřešení podnětu, v jakém časovém horizontu by problém mohl být reálně odstraněn, případně zdůvodnění neřešení problému.


Odpověď prosím adresujte zpět na tento e-mail. Prostřednictvím administrátora systému bude zaslána uživateli, který podnět přidal, a zároveň zpřístupněna na stránce podnětu všem dalším uživatelům.

V případě, že tento e-mail zůstane delší dobu nezodpovězený, bude na portálu označen statusem "Bez odpovědi".

Lokalizaci problému na mapě, obrazovou dokumentaci a reakce jiných občanů na tento podnět naleznete na následující adrese:


http://www.chodimolomouci.cz/658


Při odpovědi na tento e-mail prosím zachovejte historii zpráv, ulehčí nám to identifikaci podnětů.

Děkujeme za Vaši reakci.
S pozdravem
tým portálu Chodím Olomoucí

Odpoveď: 12.01.2017 09:38

Dobrý den,

obdrželi jsme Váš podnět k současné dopravní situaci na křižovatkách ulic Jeremenkova, Masarykova a Kosmonautů v přednádražím prostoru.

V roce 2014 v měsíci červnu (26.6.) a opakovaně v měsíci září (30.9.) obdržel odbor dopravy (nyní odbor správy městských komunikací a MHD), který zastupuje vlastníka místních komunikací statutární město Olomouc, žádost policie ČR, místně příslušného dopravního inspektorátu, o vypnutí světelného signalizačního zařízení (SSZ) na křižovatkách v přednádražím prostoru.

Hlavním důvodem vypnutí SSZ bylo tvoření se dopravních kongescí v rozsahu, kdy řada stojících vozidel sahala až na sjezdové a nájezdové rampy k silnici I/35 ulici Tovární. Tím docházelo mimo jiné ke zpoždění spojů vozidel MHD a situace se stávala neúnosnou pro celý, ve špičky velmi zatížený úsek, městských komunikací v přednádraží.

Z těchto důvodů bylo přikročeno k vypnutí SSZ na zmíněných křižovatkách. V průběhu zkušebního provozu se toto opatření ukázalo jako přínosné pro veškerý provoz, tedy jak pro chodce, tak vozidla MHD a individuální dopravu. V čase dopravních špiček byly eliminovány kongesce, provoz je plynulý, vozidla MHD projíždějí bez výrazných zpoždění.

Dle vyjádření policie ČR – DI je situace na křižovatkách v přednádražím prostoru z hlediska bezpečnosti silničního provozu zklidněná a nedošlo k nárůstu nehodovosti.

Na základě výše uvedeného v současné době, za stávajícího provozu, proto o opětovném zapnutí SSZ neuvažuje. Nicméně, vyžádá-li si to dopravní situace do budoucna, budeme nuceni nalézt takové řešení, aby se neopakovala situace před vypnutím SSZ.Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Prosíme o konstruktivní a slušnou diskusi.

zavosh:
Jako rezident a každodenní uživatel této křižovatky souhlasím s odpovědí.

16.01.2017 v 11:14    

bastille:
Zcela nesouhlasím!!!!!!!!!!! Když přecházíte od nádraží směrem na Masarykovu třídu jsou tam dva jízdní pruhy a už se mi stalo, že auta v krajním pruhu zastavila, tak se vydám na přejití silnice a najednou se v druhým pruhu vynoří auto a musí prudce zabrzdit, aby mě nepřejelo. Vypnutím semaforu se nic tady na tom přechodu nevyřešilo!!!!!!!!!!!!!

17.01.2017 v 20:13    

Chodím Olomoucí:
Dobrý den, argument ohledně kongescí v odpovědi města je jasný, jako i fakt, že to bylo možné předvídat před realizaci světelné signalizace.
Důležitou otázkou však je bezpečnost a komfort chodců při přecházení křižovatky.
Prosím občany, kteří mají zkušenost s tímto místem o návrh požadovaného řešení.

08.02.2017 v 11:12    

Komentáře mohou přidávat jen přihlášení uživatelé.


Masarykova třída, Nové Hodolany
 

Podobné podněty

Jeremenkova - zastávka MHD

Nové Hodolany, 22. leden 2020 Vyřešený

Nevhodně umístěné lavičky v přednádraží

Nové Hodolany, 03. listopad 2020 Čekající na odpověď

Náváznost semaforů pro chodce

Olomouc-západ, 29. prosinec 2021 Čekající na odpověď

Dlouhé čekání na zelenou

Olomouc-střed, 16. duben 2018 Čekající na odpověď


Zobrazit všechny podněty