Značně zanedbané stanovišť pro popelnice-kontejnery

Jedna velká ostuda! Prosíme o nápravu

Zaslal: Brunoš Pytlíček, 04.07.2017 v 19:32

Nová Ulice-
 
 

Komunikace o řešení podnětu

Zobrazit odeslané zprávy

Odeslaná zpráva: Ing. Martin Luňáček, martin.lunacek@olomouc.eu
(04.07.2017 19:32)

Dobrý den,
na portál Chodím Olomoucí přidal uživatel Brunoš Pytlíček následující podnět, který je lokalizován na území městské části Nová Ulice:
Značně zanedbané stanovišť pro popelnice-kontejnery
Nová Ulice / Pionýrská
Jedna velká ostuda! Prosíme o nápravu
Detaily podnětu najdete na adrese:

http://www.chodimolomouci.cz/905
Prosíme Vás o reakci na tento podnět, která by měla obsahovat informaci, jaké kroky budou učiněny pro vyřešení podnětu, v jakém časovém horizontu by problém mohl být reálně odstraněn, případně zdůvodnění neřešení problému.


Odpověď prosím adresujte zpět na tento e-mail. Prostřednictvím administrátora systému bude zaslána uživateli, který podnět přidal, a zároveň zpřístupněna na stránce podnětu všem dalším uživatelům.

V případě, že tento e-mail zůstane delší dobu nezodpovězený, bude na portálu označen statusem "Bez odpovědi".

Lokalizaci problému na mapě, obrazovou dokumentaci a reakce jiných občanů na tento podnět naleznete na následující adrese:


http://www.chodimolomouci.cz/905


Při odpovědi na tento e-mail prosím zachovejte historii zpráv, ulehčí nám to identifikaci podnětů.

Děkujeme za Vaši reakci.
S pozdravem
tým portálu Chodím Olomoucí

Odpoveď: 12.07.2017 13:50

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět a zasíláme stanovisko OŽP MMOl k problematice údržby kontejnerových stání:

Problematika vlastnictví a údržby přístřešků na kontejnery již byla předmětem několika jednání, které svolal Stavební úřad MMOl. Těchto jednání se kromě zástupců OŽP MMOl, zúčastnili také zástupci jednotlivých bytových družstev. Výsledkem jednání je jednoznačné stanovisko, ze kterého vyplývá:

Na základě ust. § 2 písm. g) zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, s přístřešky na směsný komunální odpad je třeba nakládat jako s příslušenstvím domu a jsou tedy ve vlastnictví právních nástupců původních vlastníků, příp. spoluvlastníků v příslušném poměru připadajícím na společné části domu, za které se považují i drobné stavby. Z vyhlášky Statutárního města Olomouce č. 3/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Olomouce vyplývá, že stálé stanoviště sběrných nádob určuje a na své náklady zřizuje vlastník nemovitosti po dohodě s majitelem pozemku a se svozovou firmou a po vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že úložiště směsného komunálního odpadu je jako drobná stavba příslušenstvím domů, pro které bylo v minulosti vybudováno a jimž v současnosti slouží pro umístění kontejnerů na směsný odpad, a tudíž jeho údržba nespadá do kompetence OŽP MMOl.Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Prosíme o konstruktivní a slušnou diskusi.

Hana:
Já doufám, že konečně vejde v platnost nový Regulační plán 21 a začne se co nejdříve projektovat jak parkovací stání se zajištěním dvouproudové komunikace až k Brněnské ulici (pozor! ne propojení s Vojanovou!!!!!), tak i stání pro kontejnery v lokalitě Pionýrské ulice. Situace s parkováním je již neúnosná hlavně kvůli Čajkaréně a celkově si tato lokalita zaslouží revitalizaci.

12.07.2017 v 13:08    

Novák:
V odpovědi se píše: "......na své náklady zřizuje vlastník nemovitosti po dohodě s majitelem pozemku a se svozovou firmou a po vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu.."
Takže:
1. kdo je majitelem pozemku na němž je zanedbané stanovište kontejnerů?
2. s kým má majitel pozemku dohodu, že si tam mohl postavit zanedbané
stanovište kontejnerů?
3. pro koho bylo vydáno stavební povolení na stanoviště kontejnerů?
Odpovězte konkrétně!!

13.07.2017 v 14:29    

Petr:
Komentář byl smazán.

Prosím o slušnou a konstruktivní diskusi.

14.07.2017 v 09:34    

Michal Babor:
Žádáme, aby bylo konkrétně odpovězeno na vznesené otázky pana Nováka.
Ptal se olomoucké radnice již před měsícem (13.07.2017 v 14:29).
Nikdo se zatím nenamáhal odpovět, a přitom odpovědi by vznesly do případu jasno.

12.08.2017 v 14:15    

Smutný:
Ale pane Babore! Neobtěžujte vrchnost!
O odpovědi, které by vznesly do případu jasno, o ty nikdo, ale opravdu nikdo nestojí!
Hlavně neudělat na olomoucké radnici ani trochu práce navíc, svou neschopnost, co nejvíce okecat vzletnými frázemi a problém nejlépe poslat někam dál, do nekonečna.
Když už není zbytí, tak slíbit něco neurčitého, nejlépe studii.
A samozřejmě neuvést žádný konkrétní termín.

16.08.2017 v 13:11    

Komentáře mohou přidávat jen přihlášení uživatelé.


Pionýrská, Nová Ulice
 

Podobné podněty