Značně zanedbané stanovišť pro popelnice-kontejnery

Zodpovědnost: Magistrát města Olomouc

Jedna velká ostuda! Prosíme o nápravu

Zaslal: Brunoš Pytlíček, 04.07.2017 v 19:32

Nová Ulice-
 
 

Aktualizace podnětu

28.09.2017

Kodym přidal následující aktualizace podnětu:

Ať z radnice odpoví na 13. 7. 2017 v 14:29 vznesené otázky !!

1. kdo je majitelem pozemku na němž je zanedbané stanovište kontejnerů?
2. s kým má majitel pozemku dohodu, že si tam mohl postavit dnes zanedbané
stanovište kontejnerů?
3. pro koho bylo vydáno stavební povolení na stanoviště kontejnerů?

05.10.2017

JUDr. Novotný přidal následující aktualizace podnětu:

Vážený pane Šucho ve svém příspěvku poněkud mýlíte. Přístřešek na popelnice a jeho základovou desku zcela určitě nestavělo SVJ ani družstvo ani dnešní vlastníci, ale bývalý Krajský investorský útvar v rámci tzv. Komplexní bytové výstavby.
S velmi vysokou pravděpodobností je vlastníkem zbytku přístřešku Česká republika zastupovaná Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Důkazem toho je a bude kolaudační rozhodnutí v minulosti vydané na přílušný soubor obytných staveb. Toto kolaudační rozhodnutí se najde na stavebním úřadu na Magistrátu města Olomouce. Pokud je vlastníkem pozemku pod zbytkem přístřešku město Olomouc, měl by jeho majetkoprávní odbor celou záležitost vypořádat a trvat na jeho odstranění.

06.10.2017

Chodím Olomoucí přidal následující aktualizace podnětu:

Pane doktore,

děkuji za Vaši zprávu. V mém komentáři jsem spíš volně parafrázoval odpověď MMO, která je uvedena u podnětu.

Nijak Vaše tvrzení nerozporuji, nakolik na uvedené nemám žádné vzdělání. Laicky však pozoruji rozpor mezi Vašim tvrzením a tvrzením MMO.

Matúš Šucha

23.11.2017

Michal přidal následující aktualizace podnětu:

Magistrát města Olomouce, odbor majetkoprávní se zatím k 23. 11. 2017 ****, a přitom svou odpovědi by vznesl do případu jasno.
Žádám, aby byl adresně tento odbor a současně odbor stavební tamtéž znovu vyzván k vyřešení vzneseného podnětu. Podnět byl vznesen již 4. července 2017.

Pozn. redakčně upraveno

Komunikace o řešení podnětu

Zobrazit odeslané zprávy

Odeslaná zpráva: Ing. Martin Luňáček, martin.lunacek@olomouc.eu
(04.07.2017 19:32)

Dobrý den,
na portál Chodím Olomoucí přidal uživatel Brunoš Pytlíček následující podnět, který je lokalizován na území městské části Nová Ulice:
Značně zanedbané stanovišť pro popelnice-kontejnery
Nová Ulice / Pionýrská
Jedna velká ostuda! Prosíme o nápravu
Detaily podnětu najdete na adrese:

http://www.chodimolomouci.cz/905




Prosíme Vás o reakci na tento podnět, která by měla obsahovat informaci, jaké kroky budou učiněny pro vyřešení podnětu, v jakém časovém horizontu by problém mohl být reálně odstraněn, případně zdůvodnění neřešení problému.


Odpověď prosím adresujte zpět na tento e-mail. Prostřednictvím administrátora systému bude zaslána uživateli, který podnět přidal, a zároveň zpřístupněna na stránce podnětu všem dalším uživatelům.

V případě, že tento e-mail zůstane delší dobu nezodpovězený, bude na portálu označen statusem "Bez odpovědi".

Lokalizaci problému na mapě, obrazovou dokumentaci a reakce jiných občanů na tento podnět naleznete na následující adrese:


http://www.chodimolomouci.cz/905


Při odpovědi na tento e-mail prosím zachovejte historii zpráv, ulehčí nám to identifikaci podnětů.

Děkujeme za Vaši reakci.
S pozdravem
tým portálu Chodím Olomoucí

Odpoveď: 12.07.2017 13:50

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět a zasíláme stanovisko OŽP MMOl k problematice údržby kontejnerových stání:

Problematika vlastnictví a údržby přístřešků na kontejnery již byla předmětem několika jednání, které svolal Stavební úřad MMOl. Těchto jednání se kromě zástupců OŽP MMOl, zúčastnili také zástupci jednotlivých bytových družstev. Výsledkem jednání je jednoznačné stanovisko, ze kterého vyplývá:

Na základě ust. § 2 písm. g) zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, s přístřešky na směsný komunální odpad je třeba nakládat jako s příslušenstvím domu a jsou tedy ve vlastnictví právních nástupců původních vlastníků, příp. spoluvlastníků v příslušném poměru připadajícím na společné části domu, za které se považují i drobné stavby. Z vyhlášky Statutárního města Olomouce č. 3/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Olomouce vyplývá, že stálé stanoviště sběrných nádob určuje a na své náklady zřizuje vlastník nemovitosti po dohodě s majitelem pozemku a se svozovou firmou a po vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že úložiště směsného komunálního odpadu je jako drobná stavba příslušenstvím domů, pro které bylo v minulosti vybudováno a jimž v současnosti slouží pro umístění kontejnerů na směsný odpad, a tudíž jeho údržba nespadá do kompetence OŽP MMOl.



Považujete odpověď za dostačující?

Diskuze

Prosíme o konstruktivní a slušnou diskusi.

Hana:
Já doufám, že konečně vejde v platnost nový Regulační plán 21 a začne se co nejdříve projektovat jak parkovací stání se zajištěním dvouproudové komunikace až k Brněnské ulici (pozor! ne propojení s Vojanovou!!!!!), tak i stání pro kontejnery v lokalitě Pionýrské ulice. Situace s parkováním je již neúnosná hlavně kvůli Čajkaréně a celkově si tato lokalita zaslouží revitalizaci.

12.07.2017 v 13:08    

Novák:
V odpovědi se píše: "......na své náklady zřizuje vlastník nemovitosti po dohodě s majitelem pozemku a se svozovou firmou a po vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu.."
Takže:
1. kdo je majitelem pozemku na němž je zanedbané stanovište kontejnerů?
2. s kým má majitel pozemku dohodu, že si tam mohl postavit zanedbané
stanovište kontejnerů?
3. pro koho bylo vydáno stavební povolení na stanoviště kontejnerů?
Odpovězte konkrétně!!

13.07.2017 v 14:29    

Petr:
Komentář byl smazán.

Prosím o slušnou a konstruktivní diskusi.

14.07.2017 v 09:34    

Michal Babor:
Žádáme, aby bylo konkrétně odpovězeno na vznesené otázky pana Nováka.
Ptal se olomoucké radnice již před měsícem (13.07.2017 v 14:29).
Nikdo se zatím nenamáhal odpovět, a přitom odpovědi by vznesly do případu jasno.

12.08.2017 v 14:15    

Smutný:
Ale pane Babore! Neobtěžujte vrchnost!
O odpovědi, které by vznesly do případu jasno, o ty nikdo, ale opravdu nikdo nestojí!
Hlavně neudělat na olomoucké radnici ani trochu práce navíc, svou neschopnost, co nejvíce okecat vzletnými frázemi a problém nejlépe poslat někam dál, do nekonečna.
Když už není zbytí, tak slíbit něco neurčitého, nejlépe studii.
A samozřejmě neuvést žádný konkrétní termín.

16.08.2017 v 13:11    

Chodím Olomoucí:
Dobrý den, pane Kodyme,

k Vaši aktualizaci ze dne 28. 9. 2018: dle uvedeného stanoviska MMO, uvedený přístřešek pro kontejnery je drobná stavba příslušející k domu. V tomto případě by se obyvatelé/ majitelé daného domu měli obrátit buďto na majitele pozemku/domu, nebo na SVJ, případně družstvo.

Uctivě, Matúš Šucha

28.09.2017 v 14:06    

Komentáře mohou přidávat jen přihlášení uživatelé.


Pionýrská, Nová Ulice
 

Podobné podněty

Lavičky v olomouckém parku na Pionýrské (Nová Ulice)

Nová Ulice, 24. srpen 2018 Čekající na odpověď

Rozježděné trávníky v Dobrovského ulici

Olomouc-střed, 12. říjen 2017 Čekající na odpověď

zaplevelený trávník Werichova 14,16,18

Nové Sady, 30. březen 2017 Vyřešený


Zobrazit všechny podněty