Nahlášení nového podnětu

Pokuste se prosím o dostatečně výstižné pojmenování problému (raději „Rozbitý chodník v ulici Na Chmelnici než pouhé „Rozbitý chodník“).
Vyberte příslušnou kategorii, do které Váš podnět zapadá.

Popište co nejkonkrétněji, v čem problém spočívá a jakým způsobem ovlivňuje podmínky pro chodce. Pokud není zcela zřetelná lokalizace problému na mapě, udejte co nejpřesnější popis místa (například číslo domu, u kterého se nachází díra v chodníku apod.).
Pokuste se prosím podnět formulovat věcně a bez emocí. Obviňování a napadání odpovědných míst řešení problému příliš neposlouží, a navíc může být nezaslouženě adresováno nesprávným osobám.
Nahrajte fotografii (fotografie) problematického místa, která by měla být co nejnázornější. Velmi pomůže, když je patrné i širší okolí místa výskytu problému.
Povolenými formáty pro obrázky jsou .JPG, .GIF a .PNG, maximální rozlišení je 10Mpix. Podněty bez fotodokumentace nebudou přijaty – vizualizace problému je velice důležitou součástí podnětu.


Přidat další obrázek
Zadejte název ulice, ve které se problém nachází, a vyberte ji z nabídnutého seznamu. Poté problém lokalizujte co nejpřesněji na mapě pomocí nabídnuté červené ikonky.

Prostřednictvím zadané e-mailové adresy budete informováni o přijetí podnětu administrátorem portálu a o každé další změně, která se podnětu bude týkat – přidání odpovědi příslušné městské části či jiné odpovědné instituce, aktualizace stavu řešení, komentáře, změna statusu. V případě přidání prvního podnětu vám na ni také budou zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu.


Odesláním podnětu souhlasím s podmínkami domény www.chodimolomouci.cz.

Podmínky domény www.chodimolomouci.cz

  • Přidáním a uložením fotografií potvrzuji, že mám právo na šíření těchto souborů a že tím neporušuji autorská či jiná práva třetích osob.
  • Po odeslání formuláře bude váš podnět posouzen naším administrátorem. V případě, že váš podnět nesouvisí s funkcí této stránky, vyhrazujeme si právo jej nezveřejnit a nezahrnout do statistik uveřejňovaných na stránce www.chodimolomouci.cz.