Nahlášení nového podnětu

Před nahlášením nového podnětu se prosím vždy nejdřív ujistěte, že uvedený podnět ještě na portálu není. Nejlépe to zjistíte pomocí záložky „mapa Olomouce“, kde jsou uvedeny všechny již nahlášené podněty.
Pokuste se prosím o dostatečně výstižné pojmenování problému (raději „Rozbitý chodník v ulici Na Chmelnici než pouhé „Rozbitý chodník“).
Vyberte příslušnou kategorii, do které Váš podnět zapadá.

Popište co nejkonkrétněji, v čem problém spočívá a jakým způsobem ovlivňuje podmínky pro chodce. Pokud není zcela zřetelná lokalizace problému na mapě, udejte co nejpřesnější popis místa (například číslo domu, u kterého se nachází díra v chodníku apod.).
Pokuste se prosím podnět formulovat věcně a bez emocí. Obviňování a napadání odpovědných míst řešení problému příliš neposlouží, a navíc může být nezaslouženě adresováno nesprávným osobám.
Nahrajte fotografii (fotografie) problematického místa, která by měla být co nejnázornější. Velmi pomůže, když je patrné i širší okolí místa výskytu problému.
Povolenými formáty pro obrázky jsou .JPG, .GIF a .PNG, maximální rozlišení je 10Mpix. Podněty bez fotodokumentace nebudou přijaty – vizualizace problému je velice důležitou součástí podnětu.


Pokud se jedná o podnět ohledně poklopu od kanálu, je vhodné jej vyfotit shora, aby bylo patrné vlastnictví a podnět tak mohl být postoupen k řešení.

Přidat další obrázek
Zadejte název ulice, ve které se problém nachází, a vyberte ji z nabídnutého seznamu. Poté problém lokalizujte co nejpřesněji na mapě pomocí nabídnuté červené ikonky.

Prostřednictvím zadané e-mailové adresy budete informováni o přijetí podnětu administrátorem portálu a o každé další změně, která se podnětu bude týkat – přidání odpovědi příslušné městské části či jiné odpovědné instituce, aktualizace stavu řešení, komentáře, změna statusu. V případě přidání prvního podnětu vám na ni také budou zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu.


Odesláním podnětu souhlasím s podmínkami domény www.chodimolomouci.cz.

Podmínky portálu www.chodimolomouci.cz

  • Přidáním a uložením fotografií potvrzuji, že mám právo na šíření těchto souborů a že tím neporušuji autorská či jiná práva třetích osob.
  • Po odeslání formuláře bude váš podnět posouzen naším administrátorem. V případě, že váš podnět nesouvisí s funkcí této stránky, vyhrazujeme si právo jej nezveřejnit a nezahrnout do statistik uveřejňovaných na stránce www.chodimolomouci.cz.
  • Portál si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravovat.