Filtr podnětů

Vyřešené, Staré Hodolany

Rozbitý chodník na nároží Tyršovy a Hodolanské ulice
Vyřešený Rozbitý chodník na nároží Tyršovy a Hodolanské ulice
Tyršova, Staré Hodolany

Dlouhé roky je rozbitý chodník a obrubníky v Hodolanech na nároží Tyršovy a Hodolanské ulice. Prosíme již po několikáté, aby byl co nejdříve opraven a také tam zároveň vybudován bezbariérový přechod pro chodce.

Rozbitá vozovka na ul. Horova
Vyřešený Rozbitá vozovka na ul. Horova
Horova, Staré Hodolany

Na prístupovej komunikácii k bytovým blokom 1298/5A a 942/5 sa nachádza miesto, v ktorom sa opakovane po dažďoch tvorí veľká kaluž. V tomto mieste nie je kanál, takže voda nemá kam odtekať. Na komunikácii sú diery a nerovnosti, ktoré možu viesť k poškodeniu vozidla. V letnom období voda v tejto oblasti stojí ešte niekoľko dní a dochádza k nárastu a výskytu komárov a iného lietajúceho hmyzu. Vzhľadom k tomu, že v blízkosti sú umiestnené odpadkové koše, tak nárast hmyzu a hlodavcov je masívny. Všetky tieto fakta nasvedčujú, že je ohrozené zdravie občanov a pohodlnné bývanie v bytových blokoch.

Preplnený koš na sklo na ul. Lermontovova
Vyřešený Preplnený koš na sklo na ul. Lermontovova
Lermontovova, Staré Hodolany

Prosím TSMO o odvoz preplneného koša so sklom.

Zničené informačné tabule na ul. Hodolanská
Vyřešený Zničené informačné tabule na ul. Hodolanská
Hodolanská, Staré Hodolany

Zničené informačné tabule na ul. Hodolanská; u Hrušky

Čierna skládka na ul. Bystrovanská
Vyřešený Čierna skládka na ul. Bystrovanská
Bystrovanská, Staré Hodolany

.... aby sa skládka nevymkla kontrole a odpad nepribúdal.

Neporiadok na ihrisku ul. Bystrovanská
Vyřešený Neporiadok na ihrisku ul. Bystrovanská
Bystrovanská, Staré Hodolany

Prosím o nápravu.

Neúměrně dlouhé čekací intervaly na přechodu na ulici Rolsberská
Vyřešený Neúměrně dlouhé čekací intervaly na přechodu na ulici Rolsberská
Rolsberská, Staré Hodolany

Přechod pro chodce má enormně dlouhé intervaly, červená svítí celou dobu, po kterou všechna auta stojí na červenou na křižovatce a zelená se rozsvítí až po několikátém intervalu červené pro auta.

1