Manuál pro uživatele


1. Nahlášení nového podnětu


Nahlášení nového podnětu
Nahlášení nového podnětu

Postup při nahlášení nového podnětu

Svůj podnět vložíte prostřednictvím jednoduchého formuláře na stránce http://chodimolomouci.cz/o/pridat-podnet/.

Před nahlášením nového podnětu se prosím vždy nejdřív ujistěte, že uvedený podnět ještě na portálu není. Nejlépe to zjistíte pomocí záložky „mapa Olomouce“, kde jsou uvedeny všechny již nahlášené podněty.

Je třeba vyplnit tyto položky:

Název podnětu
Měl by být dostatečně popisný (preferujeme formulaci „Rozbitý chodník v ulici Na Chmelnici“ než pouhé „Rozbitý chodník“).

Typ problému
Z nabídky kategorií vyberte takovou, která nejlépe odpovídá vašemu podnětu.

Popis problému
Měl by obsahovat co nejkonkrétnější informace o podstatě problému a vysvětlení, jakým způsobem ovlivňuje podmínky pro chodce. Pokud není místo výskytu problému zcela zřetelné z následné lokalizace na mapě, udejte prosím i co nejpřesnější popis místa (např. číslo domu, u kterého se nachází díra v chodníku apod.).

Pokuste se prosím podnět formulovat věcně a bez emocí. Obviňování a napadání odpovědných míst řešení problému příliš neposlouží, a navíc může být nezaslouženě adresováno nesprávným osobám.

Fotografie
Nahrajte fotografii problematického místa, která by měla být co nejnázornější. Velmi pomůže, když zaberete i širší okolí místa výskytu problému; je možné nahrát i více fotografií. Povolenými formáty pro obrázky jsou .JPG, .GIF a .PNG, maximální rozlišení je 10Mpix. Podněty bez fotodokumentace nebudou přijaty – vizualizaci problému považujeme za velice důležitou součást podnětu.

Lokalizace
Zadejte název ulice, ve které se problém nachází, a vyberte ji z nabídnutého seznamu. Poté problém lokalizujte co nejpřesněji na mapě pomocí nabídnuté červené ikonky.

Kontaktní údaje
Zadejte své jméno, příjmení a e-mail, na který vám přijde potvrzení o přijetí podnětu administrátorem portálu (v případě přidání prvního podnětu také přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu , viz níže – Účet uživatele) a na který vám budou zasílány informace o tom, co se s vaším podnětem děje dál (odpověď příslušné městské části či jiné odpovědné instituce, aktualizace podnětu, komentáře, změna stavu řešení). Dřívější možnost anonymního přihlášení (kterou dosud mohou využívat dříve přihlášení uživatelé) jsme se po zvážení rozhodli zrušit.

Schválení podnětu administrátorem

Zaslaný podnět schvaluje administrátor portálu. Zkontroluje, zda podnět obsahuje všechny náležitosti a je dostatečně srozumitelný. O případné doplnění chybějících údajů vás požádá e-mailem.

Schválený podnět je odeslán předem dojednané konkrétní osobě magistrátu Olomouce, resp. jiné relevantní instituci.

Administrátor portálu si vymiňuje právo zamítnout všechny podněty, které obsahují vulgarismy, napadají pracovníky odpovědných institucí či další spoluobčany, nesouvisejí s tématem pěší dopravy v Olomouci nebo nedosahují takové závažnosti, aby je bylo nutno zasílat k řešení příslušné městské části či další odpovědné instituci.
2. Odpověď na podnět a statusy podnětů

Po odeslání podnětu na příslušnou organizaci čekáme na odpověď kontaktní osoby, abychom ji umístili na stránku podnětu (pod fotografii problematického místa – sekce Komunikace o řešení podnětu). Tato odpověď je automaticky zaslána uživateli, který podnět zadal, případně všem ostatním, kteří se přihlásili k odběru novinek o tomto podnětu (viz níže – Sledování podnětů).

Prosíme uživatele o trpělivost stran odpovědi na podněty ze strany odpovědných institucí. Vždy se snažíme zajistit odpověď čím dřív, někdy však doba na odpověď může dosahovat 30 dní, výjimečně i déle. Delší doba je způsobena pracovní vytížeností zaměstnanců magistrátu (případně jiné relevantní instituce), někdy taky komplikovaným dohledáváním odpovědné osoby.

V ideálním případě odpověď obsahuje informaci o postupu a termínu řešení podnětu, v méně ideálním pak o případném neřešení podnětu spolu s odůvodněním. V některých případech odpověď informuje o přijetí podnětu a zařazení do plánu oprav na nadcházející období. Jedná se zejména o případy, kdy z důvodu omezených finančních prostředků, přesný termín není možné určit.
Vždy se snažíme zajistit pro každý podnět pokud možno konkrétní a termínovanou odpověď.

Odpověď může také informovat o tom, které instituci byl podnět předán dále k řešení – např. pokud je vlastníkem komunikace někdo jiný než Magistrát města Olomouce a další organizace, kam bývají podněty městskými částmi nejčastěji předávány).

Podněty přijaté a zaslané relevantní instituci s prosbou o odpověď jsou označené jako „Čekající na odpověď“. Podněty s odpovědí jsou označené jako „S odpovědí“. Podněty vyřešené jsou označené jako „Vyřešené“.

Naši snahou je samozřejmě co nejvíce podnětů dovést do stavu, který je možné označit jako „Vyřešený“. Abychom však mohli podnět přesunout do kategorie „Vyřešený“ potřebujeme informaci o vyřešení podnětu. Není v našich silách průběžně kontrolovat stav podnětů v realitě. Proto prosíme uživatele portálu, aby v případě vyřešení podnětu (který zadali, nebo který je na portálu a jehož řešení zaznamenali), nás informovali (např. prostřednictvím komentáře nebo aktualizace podnětu).

Možnost hlasování o naléhavosti podnětu

Můžete připojit svůj hlas k podnětu, který již vložil na portál jiný uživatel, a to pomocí tlačítka Také se mi to nelíbí pod fotografií problematického místa na stránce podnětu – podpoříte tím naléhavost jeho řešení. Uživatelé portálu i zástupci městských částí a dalších odpovědných institucí tak budou mít přehled o tom, která místa v Olomouci jsou pro chodce nejproblematičtější.
3. Další funkce portálu

Diskuze

Ke každému podnětu je možné vkládat komentáře. Účelem komentářů je poskytnou věcné informace k podnětu, zejména ty, které mohou pomoc řešit podnět.

Prosíme uživatele portálu, aby prostřednictvím komentářů se nevyjadřovali k práci zodpovědných osob nebo institucí. Prosíme o věcnou, konstruktivní a slušnou diskusi.

Aktualizace podnětu

Aktualizace podnětu slouží k doplnění aktuálních informací ohledně podnětu. Může se jednat například o informaci o vyřešení podnětu, informaci ohledně změny situace (např. zhoršení stavu) a podobně. Aktualizace podnětu neslouží k vyjádření nespokojenosti ohledně práce zodpovědných osob. Aktualizace podnětu by měla obsahovat věcné a konkrétní (ideálně včetně fotografie) informace.
4. Redakční úpravy

Znění podnětů, diskuze a aktualizace je před zveřejněním schvalována administrátorem portálu. Administrátor portálu nezveřejní informace, které jsou vulgární, urážlivé, osobního charakteru a nesouvisející s daným podnětem. Tyto informace nijak řešení podnětu nepomáhají, spíš škodí. Pokud je text upraven, vždy je tak uvedeno pomocí poznámky „Redakčně upraveno“, případně označení úpravy/ smazání textu pomocí znaků „*****”.
5. Účet uživatele

Po přidání a schválení prvního podnětu je uživateli portálu zřízen účet na základě jím zadaných kontaktních údajů – jména, příjmení a e-mailové adresy. Přístupové údaje k tomuto účtu jsou uživateli zaslány e-mailem spolu s potvrzením o odeslání podnětu odpovědné instituci.

Ke svému účtu se lze přihlásit kliknutím na Přihlášení na stránce vpravo nahoře nebo přímo přes odkaz http://www.chodimolomouci.cz/login.

Pokud zapomenete své přihlašovací heslo, pomůže Vám možnost „Zapomněl(a) jsem heslo“ na přihlašovací stránce – nové Vám bude obratem zasláno.

Po přihlášení jsou uživateli dostupné základní údaje a přehled všech jím přidaných schválených podnětů, což mu usnadní např. možnost vkládání jejich aktualizace apod..