Manuál pro uživatele


1. Nahlášení nového podnětu


Nahlášení nového podnětu
Nahlášení nového podnětu

Postup při nahlášení nového podnětu

Svůj podnět vložíte prostřednictvím jednoduchého formuláře na stránce http://chodimolomouci.cz/o/pridat-podnet/.

Je třeba vyplnit tyto položky:

Název podnětu
Měl by být dostatečně popisný (preferujeme formulaci „Rozbitý chodník v ulici Na Chmelnici“ než pouhé „Rozbitý chodník“).

Typ problému
Z nabídky kategorií vyberte takovou, která nejlépe odpovídá vašemu podnětu.

Popis problému
Měl by obsahovat co nejkonkrétnější informace o podstatě problému a vysvětlení, jakým způsobem ovlivňuje podmínky pro chodce. Pokud není místo výskytu problému zcela zřetelné z následné lokalizace na mapě, udejte prosím i co nejpřesnější popis místa (např. číslo domu, u kterého se nachází díra v chodníku apod.).

Pokuste se prosím podnět formulovat věcně a bez emocí. Obviňování a napadání odpovědných míst řešení problému příliš neposlouží, a navíc může být nezaslouženě adresováno nesprávným osobám.

Fotografie
Nahrajte fotografii problematického místa, která by měla být co nejnázornější. Velmi pomůže, když zaberete i širší okolí místa výskytu problému; je možné nahrát i více fotografií. Povolenými formáty pro obrázky jsou .JPG, .GIF a .PNG, maximální rozlišení je 10Mpix. Podněty bez fotodokumentace nebudou přijaty – vizualizaci problému považujeme za velice důležitou součást podnětu.

Lokalizace
Zadejte název ulice, ve které se problém nachází, a vyberte ji z nabídnutého seznamu. Poté problém lokalizujte co nejpřesněji na mapě pomocí nabídnuté červené ikonky.

Kontaktní údaje
Zadejte své jméno, příjmení a e-mail, na který vám přijde potvrzení o přijetí podnětu administrátorem portálu (v případě přidání prvního podnětu také přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu , viz níže – Účet uživatele) a na který vám budou zasílány informace o tom, co se s vaším podnětem děje dál (odpověď příslušné městské části či jiné odpovědné instituce, aktualizace podnětu, komentáře, změna stavu řešení). Dřívější možnost anonymního přihlášení (kterou dosud mohou využívat dříve přihlášení uživatelé) jsme se po zvážení rozhodli zrušit.

Schválení podnětu administrátorem

Zaslaný podnět schvaluje administrátor portálu. Zkontroluje, zda podnět obsahuje všechny náležitosti a je dostatečně srozumitelný. O případné doplnění chybějících údajů vás požádá e-mailem.

Schválený podnět je odeslán předem dojednané konkrétní osobě magistrátu Olomouce.

Administrátor portálu si vymiňuje právo zamítnout všechny podněty, které obsahují vulgarismy, napadají pracovníky odpovědných institucí či další spoluobčany, nesouvisejí s tématem pěší dopravy v Olomouci nebo nedosahují takové závažnosti, aby je bylo nutno zasílat k řešení příslušné městské části či další odpovědné instituci.

Odpověď na podnět a statusy podnětů

Po odeslání podnětu na příslušnou městskou část čekáme na odpověď kontaktní osoby, abychom ji umístili na stránku podnětu (pod fotografii problematického místa – sekce Komunikace o řešení podnětu). Tato odpověď je automaticky zaslána uživateli, který podnět zadal, případně všem ostatním, kteří se přihlásili k odběru novinek o tomto podnětu (viz níže – Sledování podnětů). V ideálním případě obsahuje informaci o postupu a termínu řešení podnětu, v méně ideálním pak o případném neřešení podnětu spolu s odůvodněním. Může také informovat o tom, které instituci byl podnět předán dále k řešení – např. pokud je vlastníkem komunikace někdo jiný než Magistrát města Olomouce a další organizace, kam bývají podněty městskými částmi nejčastěji předávány).

Pokud podnět zůstane delší dobu nezodpovězený, je označen statusem Bez odpovědi. Do té doby je veden jako Nově zaslaný. Podněty, na které již bylo odpovězeno, ale dosud nebyly vyřešeny, mají status Zaslaný.

Zdůrazňujeme, že označení podnětu statusem Bez odpovědi není definitivní. Pokud se objeví aktualizace podnětu informující o řešení problému, může mu být přiřazen status Zaslaný nebo Vyřešený. Stejně tak se status Vyřešený může opět změnit na Zaslaný.

Možnost hlasování o naléhavosti podnětu

Můžete připojit svůj hlas k podnětu, který již vložil na portál jiný uživatel, a to pomocí tlačítka Také se mi to nelíbí pod fotografií problematického místa na stránce podnětu – podpoříte tím naléhavost jeho řešení. Uživatelé portálu i zástupci městských částí a dalších odpovědných institucí tak budou mít přehled o tom, která místa v Olomouci jsou pro chodce nejproblematičtější.
2. Účet uživatele

Po přidání a schválení prvního podnětu je uživateli portálu zřízen účet na základě jím zadaných kontaktních údajů – jména, příjmení a e-mailové adresy. Přístupové údaje k tomuto účtu jsou uživateli zaslány e-mailem spolu s potvrzením o odeslání podnětu odpovědné instituci.

Ke svému účtu se lze přihlásit kliknutím na Přihlášení na stránce vpravo nahoře nebo přímo přes odkaz http://www.chodimolomouci.cz/login.

Pokud zapomenete své přihlašovací heslo, pomůže Vám možnost „Zapomněl(a) jsem heslo“ na přihlašovací stránce – nové Vám bude obratem zasláno.

Po přihlášení jsou uživateli dostupné základní údaje a přehled všech jím přidaných schválených podnětů, což mu usnadní např. možnost vkládání jejich aktualizace apod..